Licytacje 2021

 

 

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 315/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2021 o godz. 10:00 pod adresem: UL. ***, 39-300 Mielec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Rama samolotu AT-3 R100 1 500,00 zł** 375,00 zł
2 Rama samolotu SP-GED biały 1 500,00 zł** 375,00 zł
3 Frezarko-Wiertarka typ FU12, wiercenie30mm frezowanie 25mm, nr 0334B,Eurometal 2008r 1 7 000,00 zł** 5 250,00 zł
4 Tokarka Eurometal D410x 1000 1 8 500,00 zł** 6 375,00 zł
5 Wiertarka stołowa zielona silnik 1405 1 500,00 zł** 375,00 zł
6 Wiertarka stołowa Syrena rok prod. 1961 Typ-W3-15 nr fab 110 1 500,00 zł** 375,00 zł
7 Kabina lakiernicza USIITALIA r.prod 2008 SN:18135 8x4x2,8 1 9 000,00 zł** 6 750,00 zł
8 Stelaż żółty AeroAT Sp. z o.o. nr inw. 479 0002/1 1 1 200,00 zł** 900,00 zł
9 Stelaż żółty AeroAT Sp. z o.o. nr inw. 479 0002/3 1 1 200,00 zł** 900,00 zł
10 Stelaż żółtyna skrzydło pr. nr inw. 479 0002/5 1 1 000,00 zł** 750,00 zł
11 Stelaż żółty na skrzydło lewe 479 0002/6 1 1 000,00 zł** 750,00 zł
12 Stelaż żółty na skrzydło prawe AT 3.11.350.1 1 2 000,00 zł** 1 500,00 zł
13 Stelaż na skrzydło lewe AT 3.11.350.1 1 2 000,00 zł** 1 500,00 zł
14 Wiertarka Stołowa Proma r.prod 2007 1 500,00 zł** 375,00 zł
15 Stelaż żółty At 4.11.100 1 1 200,00 zł** 900,00 zł
16 Stelaż żółty AT 4 11.100 1 1 200,00 zł** 900,00 zł
17 Ukośnica Bosch 1 500,00 zł** 375,00 zł
18 Kadłub samolotu Aero AT 2 750,00 zł** 562,50 zł
19 Imadło kute 2 400,00 zł** 300,00 zł
20 Nożyce stołowe 2 200,00 zł** 150,00 zł
21 Niwelator optyczny X20 1 500,00 zł** 375,00 zł
22 Skrzynka narzędziowa Facom 1 3 500,00 zł** 2 625,00 zł
23 Stojak na silnik 1 150,00 zł** 112,50 zł
24 Kserokopiarka Ricoch MP-2501 1 250,00 zł** 187,50 zł
25 Twardościomierz Łucznik Radom 1 500,00 zł** 375,00 zł
26 Xero+drukarka HP PROWIDE PROMFP 477dw 1 250,00 zł** 187,50 zł
27 Waga TP 300/1 3 900,00 zł** 675,00 zł
28 Silnik lotniczy Rotax 912S nieużywany, dwuletni 1 67 305,00 zł** 50 478,75 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 / fax.

Sygnatura: Km 212/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej :  , Ziempniów, 39-304 Czermin , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/8.
Opis nieruchomości:
Na nieruchomość składają się działki: Dz.15- o pow. 0,57ha (Klasy bonitacyjne Lzr-PsV- 0,05ha, RIVa- 0,51ha, W-PsV-0,01ha) – cena oszacowania 14.300,00zl, cena wywołania 10.725zł, rękojmia 1430,00zł. Dz. 290- o pow. 0,26ha (Klasa bonitacyjna RV- 0,26ha) -cena oszacowania 6.200,00zł, cena wywołania 4650,00zł, rękojmia 620,00zł Nieruchomość porośnięta dziko rosnącymi trawami i chwastami oraz występującymi drzewami i krzewami. Nieruchomość nieogrodzona, nieuprawiana.

Suma oszacowania wynosi 20 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 375,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty)

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 740/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej : Grochowe , 39-332 Tuszów Narodowy , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/9.
Opis nieruchomości:
Dla nieruchomości Starostwo Powiatowe w Mielcu prowadzi następujące działki ewidencyjne: – 757, (ŁIV- 0,17ha, ŁVI- 0,06ha, RIVb- 0,34ha, RV- 0,10ha, W-PsIV- 0,01ha) – 953/1, (RIVa- 0,38ha) – 957, (RIVa- 0,58ha) o pow. łącznej 1.64 ha Nieruchomość oddalona od zabudowań mieszkalnych w sąsiedztwie działek rolnych. Działki porośnięte dziko rosnącymi trawami, krzewami i drzewami będącymi kilkuletnimi samosiejkami. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 37 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 125,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty)

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki
Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec
tel. 177000280 
Sygnatura: Km 15/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2021 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ul. ***,Mielec 39-300 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o pow.całkowitej:0,1702ha zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym dwukondygnacyjnym, murowanym o pow.użytkowej:599,15m2.
Suma oszacowania wynosi 1 960 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 470 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Komornik Sądowy
Tomasz Gruszecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
Tomasz Gruszecki Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,
ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec
tel. 177000280
Sygnatura: Km 404/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja wydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ul. ***,Mielec 39-300 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/7.
Opis nieruchomości:
Wydzielona część z nieruchomości objętej KW TB1M/000*****/7 w postaci działki nr. 700/1 o pow. 1177m2 zabudowana jest częściowo stalową wiatą o pow. 185,00m2. Rok oddania budynku do użytku – 1986. Działka częściowo ogrodzona. Dojazd od ul. Sienkiewicza.
Suma oszacowania wynosi 491 579,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368 684,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 157,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Gruszecki

<licytacje

Drukuj