2

Dane adresowe kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejowym Mielcu Tomasz Gruszecki, Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu ul. Pułaskiego 1, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe kontaktowe znajdują się w zakładce "Kontakt"

Czytaj...

4

Możliwość wyboru komornika

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

Czytaj...

6

Aktualne licytacje komornicze

Obwieszczenia o planowanych przez Komornika Sądowego licytacjach nieruchomości i ruchomości Obwieszczenia są również dostępne na stronie internetowej Krajowej Rady komorniczej.

Czytaj...


Komornik ma możliwość przyjmowania spraw przeciwko dłużnikom z obszaru województwa podkarpackiego

(art. 10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2020.121 j.t) )

Godziny urzędowania:

Kancelaria komornicza

od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

Komornik przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 9:00-14:00

poniedziałki 17:30-18:30


Rachunek bankowy kancelarii

prowadzony przez Alior Bank SA o numerze:

72 24900005 0000 4600 9711 2135


Komornik posiada dostęp do systemów teleinformatycznych:


Egzekucja alimentów

 • alimenty od rodziców na rzecz dzieci i odwrotnie
 • alimenty od rodziców dłużnika
 • alimenty na małżonka
 • należności z Funduszu Alimentacyjnego

Wierzyciele zagraniczni

 • Europejski nakaz zapłaty
 • Zagraniczne tytuły wykonawcze
 • Tytuły na podstawie rozporządzenia (WE) nr 4/2009
 • Tytuły na podstawie konwencji haskiej z 2007 roku

Spis inwentarza

 • protokół spisu inwentarza po zmarłym
 • zabezpieczenie spadku
 • protokół stanu faktycznego

Egzekucja z nieruchomości

 • egzekucja z nieruchomości gruntowej, lokalowej i budynkowej
 • egzekucja z użytkowania wieczystego
 • egzekucja z ułamkowej części nieruchomości
 • egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu

Egzekucja z ruchomości

 • egzekucja z pojazdów mechanicznych
 • egzekucja z maszyn przemysłowych
 • egzekucja z maszyn rolniczych
 • egzekucja z środków trwałych przedsiębiorstwa
 • egzekucja z sprzętu komputerowego

Egzekucja z rachunku bankowego

 • ustalanie rachunków bankowych (OGNIVO)
 • banki komercyjne
 • SKOK
 • wkłady oszczędnościowe
 • egzekucja z rachunku wspólnego

Egzekucja z wierzytelności

 • nadpłaty podatków
 • wierzytelności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
 • odszkodowania
 • zasądzone należności

Egzekucja z wynagrodzenia

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • nadgodziny
 • premie, nagrody, prowizje, doprawy i dodatki
 • prace zlecone

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki informuje, iż niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Przedstawione na stronie startowej sposoby i rodzaje egzekucji stanowią informację o działaniach jakie mogą podejmować komornicy sądowi w Polsce.  Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików „Cookie”. Więcej informacji w polityce prywatności.

© Wykonanie Gruszecki Tomasz, 2016. All rights reserved.