Właściwość

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 771. ze zm.) rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki jest właściwy miejscowo dla dłużników zamieszkujących w miejscowościach:

Miasto: 39-300 Mielec 39-310 Radomyśl Wielki – 39-320 Przecław
Wsie:
– Babicha,
– Biały Bór,
– Błonie,
– Borki Nizińskie,
– Borowa,
– Boża Wola,
– Breń Osuchowski,
– Brzyście,
– Chorzelów,
– Chrząstów,
– Czajkowa,
– Czermin,
– Dąbie,
– Dąbrówka Osuchowska,
– Dąbrówka Wisłocka,
– Dębiaki,
– Dobrynin,
– Dulcza Mała,
– Dulcza Wielka,
– Gawłuszowice,
– Gliny Małe
– Gliny Wielkie
– Goleszów
– Górki
– Grochowe
– Grzybów
– Izbiska
– Jamy
– Janowiec
– Jaślany
– Józefów
– Kawęczyn
– Kiełków
– Kliszów
– Kosówka
– Krzemienica
– Książnice
– Ławnica
– Łączki Brzeskie
– Łysaków
– Łysakówek
– Malinie
– Młodochów
– Młodochów
– Orłów
– Ostrówek
– Otałęż
– Partynia
– Piątkowiec
– Pień
– Pluty
– Pławo
– Podborze
– Podleszany
– Podole
– Przebędów
– Ruda
– Rydzów
– Rzemień
– Rzędzianowice
– Sadkowa Góra
– Sarnów
– Surowa
– Szafranów
– Szydłowiec
– Trzciana
– Trześń
– Tuszów Mały
– Tuszów Narodowy
– Tuszyma
– Wadowice Dolne
– Wadowice Górne
– Wampierzów
– Wierzchowiny
– Wola Chorzelowska
– Wola Mielecka
– Wola Otałęska
-Wola Pławska
– Wola Wadowska
– Wola Zdakowska
– Wylów
– Zaborcze
– Zabrnie
– Zdzierzec
– Zgórsko
– Ziempniów
– Złotniki
– Żarówka

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

<strona startowa