Właściwość

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2015r., poz. 790, t.j.) rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki jest właściwy miejscowo dla dłużników zamieszkujących w miejscowościach:

Miasto: 39-300 Mielec 39-310 Radomyśl Wielki – 39-320 Przecław
Wsie:
– Babicha,
– Biały Bór,
– Błonie,
– Borki Nizińskie,
– Borowa,
– Boża Wola,
– Breń Osuchowski,
– Brzyście,
– Chorzelów,
– Chrząstów,
– Czajkowa,
– Czermin,
– Dąbie,
– Dąbrówka Osuchowska,
– Dąbrówka Wisłocka,
– Dębiaki,
– Dobrynin,
– Dulcza Mała,
– Dulcza Wielka,
– Gawłuszowice,
– Gliny Małe
– Gliny Wielkie
– Goleszów
– Górki
– Grochowe
– Grzybów
– Izbiska
– Jamy
– Janowiec
– Jaślany
– Józefów
– Kawęczyn
– Kiełków
– Kliszów
– Kosówka
– Krzemienica
– Książnice
– Ławnica
– Łączki Brzeskie
– Łysaków
– Łysakówek
– Malinie
– Młodochów
– Młodochów
– Orłów
– Ostrówek
– Otałęż
– Partynia
– Piątkowiec
– Pień
– Pluty
– Pławo
– Podborze
– Podleszany
– Podole
– Przebędów
– Ruda
– Rydzów
– Rzemień
– Rzędzianowice
– Sadkowa Góra
– Sarnów
– Surowa
– Szafranów
– Szydłowiec
– Trzciana
– Trześń
– Tuszów Mały
– Tuszów Narodowy
– Tuszyma
– Wadowice Dolne
– Wadowice Górne
– Wampierzów
– Wierzchowiny
– Wola Chorzelowska
– Wola Mielecka
– Wola Otałęska
-Wola Pławska
– Wola Wadowska
– Wola Zdakowska
– Wylów
– Zaborcze
– Zabrnie
– Zdzierzec
– Zgórsko
– Ziempniów
– Złotniki
– Żarówka

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.