Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Musisz wypełnić wszystkie pola!

„;

echo „

Powrót do formularza

„;

} else {

?>

Wierzyciel: ,

Dłużnik: , , ,

Załączając tytuł wykonawczy: z dnia sygn.akt: zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania n/w kwot:

Należność główna: „; ?>

Odsetki: „; ?>Odsetki: jak w tytule

„;
else echo ” „; ?>

Koszty procesu: „; ?>

Koszty zastępstwa w procesie: „; ?>

Koszty klauzuli: „; ?>

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym: „; ?>Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym: według norm przypisanych

„;
else echo ” „; ?>

Na rachunek wierzyciela – należy przekazywać wyegzekwowane kwoty z tytułu:

Jako sposoby egzekucji wskazuję egzekucję z:Drukuj