Licytacje 2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 18/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej : Podborze , 39-310 Radomyśl Wielki , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00059719/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 2776 o pow. 1,20ha Usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek rolnych. Posiada kształt regularny. Na części działki znajdują się zakrzaczenia. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. Sklasyfikowana jest jako rola klasy IVa – 0,72 ha i rola klasy IVb – 0,48 ha.

Suma oszacowania wynosi 14 122,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 591,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 412,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty)

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 / fax.

Sygnatura: Km 383/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej :  , 39-315 Dąbrówka Wisłocka , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00062202/3.
Opis nieruchomości:
Udział podlegający sprzedaży wynosi 13/112 niewydzielonej części nieruchomości. Nieruchomość składa się z działek: dz. 109 o pow. 3,3900 ha- (LSV-2,18ha, LsVI-0,76ha, Lzr-RIVb 0,21ha, Lzr-RV 0,19 ha, PsV 0,05ha) dz. 115 o pow. 0,0300ha- (Ls V 0,03ha) dz. 192 o pow. 1,59ha (Lzr-RV 0,24ha, Lzr-RVI 0,27ha, RIVb 0,68ha, RV 0,40ha) dz. 200 o pow 1,96ha (RV 0,14ha, ŁV 0,39ha, PSV 0,07ha, W-łV 0,02ha, Lzr-RVI 0,28ha, Lzr-RIVb 0,29ha, Lzr-RV 0,77ha) dz 332/3 o pow.0,0045ha (Wp 0,0045ha) dz. 332/4 o pow. 0,02ha (PsV – 0,02ha) łącznie 6,9945 ha Nieruchomość położona w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze i leśne. Działki porośnięte jest dziko rozsnącymi trawami, chwastami i krzewami i lasami. Niezabudowana, nieogrodzona oraz nie uprawiana. Dojazd do działki 332/4 drogą asfaltową,. Dojazd do działki 109, 192 drogą gminą. Dojazd do działki 115 drogą gminną leśną nieutwardzoną. Brak dojazdu do działki nr332/3

Suma oszacowania wynosi 37 308,84 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 981,63 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 730,88 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty)

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: GKm 20/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2023 o godz. 09:00 pod adresem: UL. COP-U 2, 39-300 Mielec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Szafa stalowa dwudrzwiowa szara z nadrukiem „Domator24com”1500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT250,00 zł*
2Miernik siłomierza Spais – UCT 5887611 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT750,00 zł*
3Młotek do nitów industrial CP447515 000,00 zł4065,04 zł netto + 23% VAT2 500,00 zł*
4Laptop Toshiba Satelite win. XP intelpentum harman kandor z torbą1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT100,00 zł*
5Prędkościomierz UMA 20-160 KNOTOS T16-311-161M00511 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT750,00 zł*
6Regulator prądu, czarny1100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT50,00 zł*
7Szafa metalowa Praktik dwudrzwiowa szara1550,00 zł447,15 zł netto + 23% VAT275,00 zł*
8Biurko wymiary ok- dł 170x sz67 x wys75cm11100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT50,00 zł*
9Regał drewniany wymiary ok -wys 195 x sz 39 x 60cm7100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT50,00 zł*
10Sztuczny horyznont GH-1121200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT100,00 zł*
11Falownik Siemens micromaster 4401700,00 zł569,11 zł netto + 23% VAT350,00 zł*
12Sztuczny horyznt GH-112 uszkodzony150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT25,00 zł*
13Barma do ogrodzenia z siatki wys2,5m ze słupami 10x10cm, dwa skrzydła 2,38m11 700,00 zł1382,11 zł netto + 23% VAT850,00 zł*
14Silnik ok 4KW, 3fazy, Siemens FLAI Bg 112, stołem metalowym o wym 90x51x101cm13 000,00 zł2439,02 zł netto + 23% VAT1 500,00 zł*

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,

ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 524/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z 1013(6) kpc   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja wydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ,Wadowice Dolne, Wadowice Górne 39-308 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00052316/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest wydzielona część z nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr TB1M/00052316/2 składająca się z działek: dz. 722/2 o pow. 0,83ha- (ŁIV – 0,12ha, RIVb – 0,67ha, RV – 0,04ha) dz. 731/3 o pow. 0,20ha (PsV- 0,02 ha, RV 0,18 ha) dz. 806 o pow 1,33ha (ŁIV- 0,11ha, PsIV- 0,04 ha, PsV- 0,18 ha, RIVb -0,63 ha, RV- 0,37 ha) dz 837 o pow.0,27ha (RIVb -0,04ha, RV 0,23 ha) dz. 731/2 o pow.0,13 ha (RV-0,10, ŁIV- 0,02ha, PsV- 0,01) położonych w miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Działki użytkowane rolniczo oprócz dz. 731/2, która jest nieużytkowana. Działki niezabudowane. Suma oszacowania działki nr 722/22 wynosi 25.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19275,00zł. Suma oszacowania działki nr 731/3 wynosi 5.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4125,00zł. Suma oszacowania działki nr 806 wynosi 41.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30900,00zł. Suma oszacowania działki nr 837 wynosi 8000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6000,00zł. Suma oszacowania działki nr 731/2 wynosi 3200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2400,00zł
Łączna suma oszacowania wynosi 83 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 700,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: GKm 20/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2023 o godz. 09:00 pod adresem: UL. COP-U 2, 39-300 Mielec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Szafa stalowa dwudrzwiowa szara z nadrukiem „Domator24com”1500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT375,00 zł*
2Laptop Lenovo windows 7 pro intelcore i5 2537/29-z1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*
3Laptop Toshiba Satelite pro A-120 win Vista intel centrino duo1150,00 zł121,95 zł netto + 23% VAT112,50 zł*
4Miernik siłomierza Spais – UCT 5887611 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT1 125,00 zł*
5Młotek do nitów industrial CP447515 000,00 zł4065,04 zł netto + 23% VAT3 750,00 zł*
6Wiertarka pneumatyczna mała150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT37,50 zł*
7Laptop Toshiba Satelite win. XP intelpentum harman kandor z torbą1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*
8Gaźnik do silnika Rotax1500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT375,00 zł*
9Miernik małych rezystencji miliomierz CEM DT-53021500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT375,00 zł*
10Prędkościomierz UMA 20-160 KNOTOS T16-311-161M00511 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT1 125,00 zł*
11Piasta śmigła Aero AT3 anodowana1300,00 zł243,90 zł netto + 23% VAT225,00 zł*
12Sheet holder(mocowacz pokrycia lotniczego) stalowe 3 worki w sumie ok 1300 szt19 000,00 zł7317,07 zł netto + 23% VAT6 750,00 zł*
13Sheet holder(mocowacz pokrycia lotniczego) częściowo miedziane, ok 800 szt, 2worki15 000,00 zł4065,04 zł netto + 23% VAT3 750,00 zł*
14Regulator prądu, czarny1100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT75,00 zł*
15Szafa metalowa Praktik dwudrzwiowa szara1550,00 zł447,15 zł netto + 23% VAT412,50 zł*
16Szafa metalowa szara z napisem OP dwudrzwiowa1600,00 zł487,80 zł netto + 23% VAT450,00 zł*
17Biurko wymiary ok- dł 170x sz67 x wys75cm11100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT75,00 zł*
18Regał drewniany wymiary ok -wys 195 x sz 39 x 60cm7100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT75,00 zł*
19Szafa z drzwiami przesywanymi szer. 1,20, wys 147, z nr 43 MDF150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT37,50 zł*
20Sztuczny horyznont GH-1121200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*
21Falownik Siemens micromaster 4401700,00 zł569,11 zł netto + 23% VAT525,00 zł*
22Sztuczny horyznt GH-112 uszkodzony150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT37,50 zł*
23Przyrząd pomiarowy Yalo żółty1400,00 zł325,20 zł netto + 23% VAT300,00 zł*
24Wyważarka RK System Vibro DAQ14 000,00 zł3252,03 zł netto + 23% VAT3 000,00 zł*
25Ogrodzenie z siatki wys 2,5m, dł 30,20m, ze słupami 6x6cm oraz 10x10cm12 300,00 zł1869,92 zł netto + 23% VAT1 725,00 zł*
26Barma do ogrodzenia z siatki wys2,5m ze słupami 10x10cm, dwa skrzydła 2,38m11 700,00 zł1382,11 zł netto + 23% VAT1 275,00 zł*
27Brama do ogrodzenia z siatki, 2,5m ze słupami 10x10cm, dwa skrzydła 2,90m12 000,00 zł1626,02 zł netto + 23% VAT1 500,00 zł*
28Silnik ok 4KW, 3fazy, Siemens FLAI Bg 112, stołem metalowym o wym 90x51x101cm13 000,00 zł2439,02 zł netto + 23% VAT2 250,00 zł*
29Stół dębowy 2,00×1,00x wys 0,82m1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

Drukuj