Formularz

Po wypełnieniu tabeli generowany jest wniosek egzekucyjny gotowy do wydruku.

Wierzyciel: Dłużnik
Imię i nazwisko/nazwa:

Adres:

Konto wierzyciela:
Imię i nazwisko/nazwa:

Adres:
Pełnomocnik wierzyciela Dane dłużnika
Imię i nazwisko/nazwa:

Adres:

Konto pełnomocnika:
NIP /PESEL

KRS / REGON

D.O.
Tytuł wykonawczy: Roszczenie:
Sygn. akt:
Data tytułu:
Data klauzuli:

Należność główna:
Odsetki: / lub „jak w tytule”
Koszty procesu:
Koszty zastępstwa w procesie:
Koszty klauzuli:
Koszty zastępstwa w post. egz.: / lub wg. norm przypisanych
Wyegzekwowane kwoty: Sposoby egzekucji:
Na rachunek wierzyciela należy przekazać
wyegzekwowane kwoty z tytułu:
należności głównej,
odsetek,
kosztów procesu,
kosztów zast. w procesie,
kosztów zast. w egzekucji,
kosztów klauzuli
zaliczki na wydatki
Na rachunek pełnomocnika należy przekazać
wyegzekwowane kwoty z tytułu:
kosztów procesu,
kosztów zast. w procesie,
kosztów zast. w egzekucji,
kosztów klauzuli
zaliczki na wydatki
Egzekucję należy prowadzić z:
ruchomości
rachunków bankowych
wierzytelności
wynagrodzenia za pracę
nieruchomości
innych praw majątkowych
Informuję iż dłużnik:
Jest właścicielem samochodu:

Posiada rachunek bankowy w banku:

Dłużnikowi przysługują wierzytelności od:

Dłużnik pracuje w:

Dłużnik jest właścicielem nieruchomości/mieszkania o nr KW:

Nie posiadam wiedzy o składnikach majątku dłużnika
wobec czego zlecam jego poszukiwanie przez komornika:
Domyślnym adresatem wniosku jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki.
Wybieram innego komornika